| More

Stiahnite si / Download


01 Zborníky IEaSP a jeho zakladajúcich katedier (2008 - 2006 - 2005 - 2002 - 2002 - 1999 - 1998 - 1997 - 2003a - 2003b):

K dispozícii je pre Vás 9 + 1 zborníkov (jeden na www.pulib.sk) vo formáte .pdf, odhadom vyše 500 štúdií, spolu cca 3523 (+139) strán odborného textu.

Obsahy (zoznamy štúdií a článkov) si môžete prezrieť aj bez programu ADOBE reader, ako .html. Pre urýchlenie vyhľadávania dporúčame využiť klávesy CTRL+F a zadať hľadanú autorku, autora či slovo.

Radenie publikácií: 7 ACTA FACULTATIS 2008 - 1997, nasledujú 3 katedrové zborníky 2006 - 2003.

Na prečítanie možno budete potrebovať stiahnuť a nainštalovať Adobe® Reader® 9.0 (cca 21 Mb).

Výkonný a technický redaktor: Mgr. Martin Béreš.


————————————————————————————--

obal_na Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe.
2008.
Anna TOKÁROVÁ – Tatiana MATULAYOVÁ (editorky).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 1. a 2. októbra 2007 v Spišskej Novej Vsi.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Spoločenskovedný zborník č. 28 (AFPh UP 238/320). Prešov : Grafotlač Prešov.
513 s.
ISBN 978-80-8068-927-8. EAN 9788080689278.

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkSPSPSA.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 417 Kb]
Stiahnuť > ZbrnkSPSPSA2008SNV.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 4.7 Mb] Počet stiahnutí > 1004 (od 17. 4. 2008)

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————-- späť na obsah up.


Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce.
2005.
Anna TOKÁROVÁ – Jozef KREDÁTUS – Vladimír Frk (editorka a editori).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 2004 v Prešove.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 10 (AFPh UP 139/221). Prešov : Grafotlač Prešov.
899 s.
ISBN 80-8068-425-1. EAN 9788080684259.

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkKZaRP2005Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 250 Kb]
Stiahnuť > ZbrnkKZaRP2005Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 5.4 Mb] Počet stiahnutí > 2780
(ostatná oprava: 16. 04. 2006 - 14:00).


V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————-- späť na obsah up.

Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých.
2002.
Jozef KREDÁTUS – Anna TOKÁROVÁ (editor a editorka).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 2. a 3. apríla 2001 v Prešove.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 4 (AFPhUP 57/139). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, AKCENT print Prešov - Pavol Šidelský.
606 s.
ISBN 80-8068-088-4. EAN 9788080680886.

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkKZaLP2002Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 250 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkKZaLP2002Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 7.4 Mb] Počet stiahnutí > 1758
(zverejnené: 17. 04. 2006 - 18:15).


V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————-- späť na obsah up.

Kvalita života v kontextoch globalizácie a výkonovej spoločnosti.
2002.
Anna TOKÁROVÁ (editorka).
Slovensko-poľský zborník štúdií a článkov.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 3 (AFPh UP 56/138). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Grafotlač Prešov.
199 s.
ISBN 80-8068-087-6. EAN 9788080680879.
poznámka re-editora: text zborníka by mal byť na 98,95 % umiestnený na stránkach 1:1 s tlačenou verziou z roku 2001. Drobné posuny a delené slová vyskytujúce sa v rámci textu (napr. momen-tálny) sú spôsobené rozdielnosťou verzií použitého softvéru (2001 vz. 2006).

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkKZvPrsv2002.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 190 Kb]
Stiahnuť >
ZbornkKZvPrsv2002.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 2.1 Mb] Počet stiahnutí > 1057
(zverejnené: 17. 04. 2006 - 18:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————--
späť na obsah up.

Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. II. diel.
1999.
Anna TOKÁROVÁ (editorka).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 1998 v Prešove.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS, Humanistický zborník AFPh UP 15/97. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; AKCENT PRINT - Pavol Šidelský, Prešov.
262 s.
ISBN 80-8872258-6.
poznámka re-editora: text zborníka by mal byť na 98,95 % umiestnený na stránkach 1:1 s tlačenou verziou z roku 1999. Drobné posuny a delené slová vyskytujúce sa v rámci textu (napr. momen-tálny) sú spôsobené rozdielnosťou verzií použitého softvéru (1999 vz. 2006).

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkSPaLP-VD1999Prsv-II.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 250 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkSPaLP-VD1999Prsv-II.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 1,5 Mb] Počet stiahnutí > 940
(zverejnené: 20. 04. 2006 - 19:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————--
späť na obsah up.

Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. I. diel.
1998.
Anna TOKÁROVÁ (editorka).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 1998 v Prešove.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník AFPh UP 6/88. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; AKCENT PRINT - Pavol Šidelský, Prešov.
614 s.
ISBN 80-8885-49-3.
poznámka re-editora: text zborníka by mal byť na 98,95 % umiestnený na stránkach 1:1 s tlačenou verziou z roku 1998. Drobné posuny a delené slová vyskytujúce sa v rámci textu (napr. momen-tálny) sú spôsobené rozdielnosťou verzií použitého softvéru (1998 vz. 2006).

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkSPaLP-VD1998Prsv-I.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 262 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkSPaLP-VD1998Prsv-I.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 5 Mb] Počet stiahnutí > 1147
(zverejnené: 20. 04. 2006 - 19:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————--
späť na obsah up.

Sociálna práca a ľudské práva.
1997.
Anna TOKÁROVÁ (editorka).
Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "ĽUDSKÉ PRÁVA V SOCIÁLNEJ PRAXI - DOSPELÝ AKO SUBJEKT A OBJEKT SOCIÁLNEJ PRÁCE" PREŠOV, 13. - 14. 11. 1996. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 1/2 (AFPh UP 2/84).
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; KUŠNÍR, Prešov Sabinovská 117 , tel.: 051/710 411.
247 s.
ISBN 80-88885-07-8.
poznámka re-editora: text zborníka by mal byť na 98,95 % umiestnený na stránkach 1:1 s tlačenou verziou z roku 1997. Drobné posuny a delené slová vyskytujúce sa v rámci textu (napr. momen-tálny) sú spôsobené rozdielnosťou verzií použitého softvéru (1997 vz. 2006).

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkSPaLP1997Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 240 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkSPaLP1997Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 1.75 Mb] Počet stiahnutí > 1097
(zverejnené: 19. 04. 2006 - 20:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————--
späť na obsah up.

Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života.
2006.
Jozef KredÁtus – Beáta BalogovÁ (editor a editorka).
Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.
Prešov : Prešovská univezita v Prešove.
Elektronicky publikovaný prostredníctvom Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (www.pulib.sk).
139 s.
ISBN 80-8068-453-7.

Obsah > zobraziť vo web formáte (na www.pulib.sk - stránka Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove)

Obsah v lokálnej verzii > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkPSaSOC2006.pdf [formát . pdf, ~ 166 Kb]
————————————————————————————-- späť na obsah up.

Kvalita života v spektre andragogických a sociálnopsychologických disciplín.
2003.
Vladimír FRK (editor).
Medzinárodný zborník vedeckých štúdií grantovej úlohy VEGA č. 1/0457/02 Kvalita života – kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých.
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, AKCENT Print Prešov - Pavol Šidelský 2003.
133 s.
ISBN 80-968367-7-3. EAN 9788096836772.

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkKZvPrsv2003.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 145 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkKZvPrsv2003.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 0.9 Mb] Počet stiahnutí > 1100
(zverejnené: 18. 04. 2006 - 23:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————--
späť na obsah up.

Zlepšenie podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce - PHARE projekt SK0002.01 a grantová úloha VEGA č. 1/0457/03 Kvalita života - kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých.
2003.
Willem H. KOLTHOF - Marek LUKÁČ (editori).
Zborník príspevkov z teoreticko-praktického seminára. Prešov : Občianske združenie Potenciál; Akcent Print Prešov - Pavol Šidelský 2003.
51 s.
ISBN 80-969073-0-1. EAN 9788096907304.
poznámka re-editora: v prípade citovania uvádzajte zborník ako elektronickú publikáciu dostupnú na CD nosiči.

Obsah > nedostupný [formát .pdf, veľkosť cca 0Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkPHARE-VEGAPrsv2003.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 0.4 Mb] Počet stiahnutí > 552
(zverejnené: 18. 04. 2006 - 23:15).

V prípade citovania uvádzajte zborník ako elektronickú publikáciu dostupnú na CD nosiči.
————————————————————————————--
späť na obsah up.
powered by