| More

Linky - knižnice a ďalšie užitočné zdroje

Knižnice v Prešove:
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove - www.pulib.sk
Štátna vedecká knižnica v Prešove - www.svkpo.sk
Seminárna knižnica IEaSP - prezenčná študovňa - www.ff.unipo.sk/kvdsp / časť Knižnica IEaSP
Prezenčná študovňa odbornej feministickej a rodovej literatúry projektu CREdu (OZ EsFem) - www.esfem.sk / časť Knižnica

Časopisy a zborníky v oblasti sociálnej práce:
Sociální práce / Sociálna práca - www.socialniprace.cz (možné stiahnuť prezentácie i celé vybrané čísla)
Social Work and Society Journal (SW&S)- www.socwork.net (online only journal)
Social Work and Society News Magazine (SW&S News Magazine / SocMag) - www.socmag.net (free online news magasine)
IUC Journal of Social Work - Theory & Practice - www.bemidjistate.edu/academics/publications/social_work_journal (electronic journal)
Prohuman - www.prohuman.sk (odborný internetový časopis)
ERIS web journal (European Research Institute for Social Work) - (PhD projects)
Sociálna a politické analýzy - http://sapa.fvs.upjs.sk (interaktívny vedecký časopis pre sociálne, politologické... a metodologické otázky)
Zbierka zborníkov Inštitútu edukológie a sociálnej práce (2008 - 1997) - www.ff.unipo.sk/kvdsp / časť Download

Ďalšie zdroje:
Gender, rovné příležitosti, výzkum - www.genderonline.cz - download časopisu (10. ročníkov).

Sociologický časopis / Czech sociological review - http://sreview.soc.cas.cz (recenzovaný vedecký časopis)

Glosár rodovej terminológie - http://glosar.aspekt.sk/ (expertný glosár)

Zamestnanosť a sociálna politika - http://www.iz.sk/sk/partneri/UPSVaR (mesačník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny)

Inštitút pre verejné otázky (IVO) - www.ivo.sk - renomovaný think-tank s množstvom štúdií a výskumov - download:
» projekty (všetky - 2010 až 1998 nie všetky sú v elektronickej podobe);
» knižné publikácie (všetky - 2010 až 1998 nie všetky sú v elektro podobe);
» štúdie, analýzy (všetky - 2010 až 1998 nie všetky sú v elektro podobe);
» výskumy (všetky - 2010 až 1998 nie všetky sú v elektro podobe);
» publicistika (všetka).

Inštitút pre výskum práce a rodiny - www.sspr.gov.sk - download
» výskumná činnosť;
» výskumné projekty SŠPR/IVPR (2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010);
» bulletin Práca a rodina.

NIKK magasine - http://www.nikk.uio.no/English/ - anglická verzia - časopis Severského inštitútu pre rod:
» jednotlivé témy výskumov a štúdií teraz komplet online - Subjects:
 » Gender and Power
 » Prostitution
  • » Nordic Gender Equality
  • » Gender and Climate Change
  • » Men and Masculinities
  • » Youth, Gender and Pornography
  • » Ethnicity and Religion
  • » Anti-discrimination