| More

Subscribe

Domov / O mne

Picture
  • odborný asistent na Katedre sociálnej práce, Inštitúte edukológie a sociálnej práce, FF PU v Prešove (2002 - 2011),
  • webmaster stránok Inštitútu edukológie a sociálnej práce a jeho katedier,
  • člen Konzultačného výboru rady vlády pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí (2008 - 2010),
  • zameriavam sa najmä na:
  1. všeobecnú sociológiu,
  2. trh práce a nezamestnanosť v kontexte rodových štúdií a
  3. propedeutiku (úvod do štúdia, prosemináre k ročníkovým, bakalárskym a magisterským prácam).
  • Viac sa dočítate v mojom životopise (časť CV).

O histórii a rozvoji Inštitútu edukológie a sociálnej práce sa  dočítate: